1001 HADİS IŞIĞINDA – 15

“Yetimlerin malları ile ticaret ediniz ki, her sene, o mallar için farz olan zekat, malın kendisini yiyip bitirmesin.”

İnsan bu alemde bir zerre gibi görünür. Ama o zerreden suret bulacak güzelliklerin sonu yoktur. Cenab-ı Allah, aklı bizlere, onu güzel amaçlar için kullanalım, gaflete düşmeyelim diye verdi. O’na yaraşır evlatlar isek ihtiyacı olanlara ışık tutup, yüklerini azaltmaya çalışmak zor gelmemeli. Güçlükler karşısında O’na güvenmeyi bırakmaz, temiz-saf bir imanla gayretimizi sürdürürsek, O’nun güzellikleri bizlerde tecelli eder. Bizlerden çalışan O olur. Bu sebeple “Bugün Allah için ne yaptım” demeyi hiç bırakmamalıyız!
Hüdavendigar Mevlana’mız bakın ne güzel buyuruyor: “Allah’ın nimetine şükretmeye çalışmak kudrettir. Senin cebriliğin ise o nimeti inkardır. Onun verdiği kudrete şükretmek kudretini artırır. Cebir ise nimeti elinden çıkarır. Senin cebriliğin yolda uyumaktır, uyuma; o kapıyı, o dergahı görmedikçe uykuya dalma! Ey dikkatsiz Cebri! Sakın o meyvalı ağacın altından gayrı bir yerde uyuma. Ki rüzgar her anda dalları silkip başına çerez ve azık döksün. Yoksa sendeki bu kadarcık akıl da zayi olur, aklı uçan başsa buyruk kesilir! Zira şükretmemek uğursuz ve ayıp bir şeydir; o hal, şükretmeyeni, ta ateşin dibine kadar çeker götürür. Tevekkül ediyorsan çalışmak hususunda tevekkül et; kazan da sonra Allah’a dayan!”
Hiç hatırdan çıkarmayın; çalışanın hakkını Allah teslim eder! İstek, arzu ve heyecanla gösterilen gayret, aslında Allah’a kavuşabilmek için gösterdiğiniz gayrettir. Bu neye benzer; sen türlü yollarla elinden geleni yapıyorsun, çapa elinde denize yol açıyorsun.
İnsan gerçekte sudur, ancak testi olduğunu zannediyor… Yolu açan kişinin bedeni bir testi, bir gün gelecek o testi kırılacak. Testideki su, yani ruhun, açılan yola dökülecek. Yol açıksa denize kavuşacak, aslını bulacak. Açılamamışsa o su toprağa gidecek, toprak olacak… Eğer bunları duyup bildiğin halde hala tembellikte direniyorsan, özüne zulmetmiş olursun, kayba gidersin.

About Author

Mevlanarumi.org

Administrator of mevlanarumi.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.