1001 HADİS IŞIĞINDA – 43

“Dünyaya tamah edip, dünyayı bolca övenlerin yüzlerine toprak saçınız. Ve onların methettiklerini ağızlarına atınız.”

Bu beden bir kafese benzer. Ruhaniyete, yani Hazreti Muhammed’in, Evliyaullah’ın güzelliklerine yönelir, Allah muhabbeti ile yaşam sürdürülürse, ruh kuş haline gelerek o kafesi alıp yücelere çıkarır. Maneviyata meyil vermez, dünya varlıklarını düşünerek, sevgi dünyaya verilirse kuş yerine o kafese fareler dolar, toprak çeker, insan yücelemez. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi: “Besleme şol tenini, tabuta büryan edersin, besle ruhaniyetini, semavata yücelesin.”
Hüdavendigar Mevlana’nın babası Sultan-ı Ulema Hazretleri, talebelerine şöyle buyurmuş: “Sizi Allah’tan kim ayırdı biliyor musunuz?” Talebeleri cevap vermişler: “Bilmiyoruz, siz anlatırsanız bilebiliriz.” Sultan-ı Ulema Hazretleri bu cevap üzerine, onlardan bir kova su istemiş, onlar da getirmişler. Talebelerinden birine, kovadaki suyu toprağa dökmesini emretmiş, o da dökmüş. Bir kova su daha istemiş, onu da nehire dökmesini emretmiş, yine dökmüş. Sonra şöyle buyurmuş: “Kovadan maksat vücudunuz, sudan maksat ruhunuzdur. Dünyaya meyil verirseniz ruhunuz toprağa gidecek, ayak altı olacaksınız. Eğer Hakk ile yaşamınızı sürdürürseniz tekrar aslınıza döneceksiniz. Allah anıldıkça siz de anılacaksınız.” Dünya nedir? İmtihan yeri. Bu dünyada gönlünü Allah’a değil de, Allah’ın vehimlerine kaptıranlar, sonunda onlar gibi yokolup gitmeye mahkumdurlar.”

About Author

Mevlanarumi.org

Administrator of mevlanarumi.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.