1001 HADİS IŞIĞINDA – 45

“Kirden arınmış, temiz elbiseler giyiniz. Halkın önüne, onların beğenecekleri şekilde çıkınız.”

İnsanın hem içi hem de dışı temiz olmalıdır. İç temizliğinden maksat, kişinin gönlün bağladığı yerler ilgilidir. Bir müridin gönlünde Hazreti Muhammed Efendimiz ve mürşidi varsa, onun iç alemi temizlenmiştir. Ama dikkat edin; gönlünde diyoruz, yani gönlünü tamamen onların güzellikleriyle donatmışsa ve gönlünde onlardan başka hiçbir şey yok ise, temizdir. Aynı zamanda dışını, yani bedenini de temiz tutması lazımdır ki, etrafına huzursuzluk vermesin.
Hazreti Muhammed Efendimiz, selam olsun üzerine, toplum içine çıkarken her zaman saçlarına misk sürermiş, gözlerine sürme çekermiş ve böylece çevresindekilere kendini imrendirirmiş.
Bizler de Hazreti Muhammed Efendimize uyarsak, O’nun huylarıyla huylanırsak, hem içimizi hem de dışımızı temiz tutmuş oluruz. Bu yol, insanlık yoludur; saflık ister, temizlik ister.
Hüdavendigar Mevlana buyurur, der ki: “O, bir zaman seni toprak gibi yeşertir… Bir zaman seni sevgilinin havasıyla doldurur, şişirir! Arifin bedenine cemad vasfını verir de orada neşeli güller, nesrinler bitirir! Fakat bunları O görür, başkası değil… Temiz içten başka hiçbir şey cennetin kokusunu alamaz! İçini, sevgiyi inkardan arıt da orada onun gül bahçesindeki reyhanlar bitsin! İçini arıt da Muhammed’in Yemen ülkesinde Rahman kokusunu aldığı gibi sen de benim sevgilimin ebedilik kokusunu bul!”

About Author

Mevlanarumi.org

Administrator of mevlanarumi.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.