1001 HADİS IŞIĞINDA – 56

“Cenab-ı Hakk, benim tabiatımı insani adabın kemali ile güzelleştirdi ve zinetlendirdi.”

Cenab-ı Allah, Hazreti Muhammed Efendimizin bedeninde bütün güzelliklerini dile getirmiş ve Hazreti Muhammed içindeki Rabb’inin dışına hiç çıkmamıştır.
Peygamber Efendimizin nurlarla dolu sırlarını, inceliklerini anlamak ancak tam bir iman, büyük bir aşk ve daimi bir edeple mümkün olabilir. İnsan, kendi ruhunu manevi güzellikler ile zenginleştirmedikçe, O’nun sözleri kendini gizler, manalarına erişmek zorlaşır.
Ancak saf nur, saf ışık haline gelebilen Allah’a, O’nun birleyiciliğine kavuşabilir. O mertebede Allah tecelli eder. Kişi, Hakk ve hakikatin yeryüzündeki sureti olur. Konuşması, davranışı, düşünceleri Allah’ın tezahürüdür.
Hüdavendigar Mevlana buyurur, der ki: “Tanrı, ona dedi ki: Ben dilim, sen vücutsun. Ben senin hislerin, memnuniyet ve gazabınım. Yürü! Benimle duyan, benimle gören sensin. Sır sahibi olmak da ne demek? Bizzat sır sensin. Sen madem ki hayret aleminde ‘Lillah’ sırrına mazhar oldun, ben de senin olurum. Çünkü ‘Kim, Tanrı’nın olursa Tanrı onun olur.’ Sana bazen sensin derim, bazen de benim derim. Ne dersem diyeyim, ben aydın ve parlak bir güneşim…”
Kendi hakikatinden habersiz olan insan irfana eremez. Kimsin, nesin, ne için geldin, bunun sorgulamasına girmeden koyulduğun yolda bir yere varamazsın. Boşuna zaman harcarsın.
Dinimiz tümüyle güzel ahlak üzerine kuruludur. Bütün peygamberler, veliler, yaşadıkları topluma, hem kendi davranışları ile, hem de sözleriyle her an Allah’ın huzurunda olarak yaşamalarını tavsiye etmişlerdir. Her şeyin üstünde edeb vardır. Kapımızdan girerken “Edeb Ya Hu” yazıyor. Yani “Allah’ın huzurunda edeb!” Hazreti Muhammed Efendimizin huzurunda daima edepli olmayı hatırlayın. Girdiğiniz kapının kıymetini bilerek O’na layık bir hale bürünün; çünkü edeb nefsini tanıyıp, haddini bilmektir. Hazreti Muhammed, edebin kaynağıdır.
İnsanın her dakika kendini yenilemesi, iyiliğe, güzelliğe doğru yol alması gerek. Hazreti Muhammed, “İki günü bir olan benden değildir” diyor. Hazreti Mevlana, “Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım” diyor.
Kendimizi güzelleştirmek için gayret sarfetmekten vazgeçmeyelim. Hazreti Muhammed’in ahlakıyla ahlaklanalım. İnsandan insana yol alalım, insana layık bir yaşam sürelim. Kalplerin mumlarını yakalım! Unutmayın ki, insanı en çok güzelleştiren şey, aşktır… ve edeb de ancak aşktan alınır.

About Author

Mevlanarumi.org

Administrator of mevlanarumi.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.