1001 HADİS IŞIĞINDA – 58

“Birisi sana güvendi ise, onu koru, öldürme.”

 • Tasavvufta cihad nefsinedir, insan öldürmek değildir. Bütün mesele nefsle uğraşmak, nefse galip gelmektir, tasavvuf buna yönelmiştir. Muhammediye’nin cihadı, nefsinedir. Eğer Hazreti Muhammed savaş taraftarı olsaydı, Hazreti Mevlana, “Sevgiye, kardeşliğe, birliğe dair ne varsa ben oradayım, savaşa dair ne varsa ben orada yokum” demezdi. Çünkü Hazreti Mevlana, Hazreti Muhammed’in bendesidir ve Hazreti Muhammed bütün insanlık aleminin rahmetidir.
  Kur’an baştan sona nasihattir ve dünyadaki varlıkları söyler. Kur’an’da insanı irşad etmek için bir sürü tebligat var ama Kur’an yetmez. İnsanın içinde pislik varsa sadece Kur’an okumakla temizlenmez. Kişi ancak canlı bir Kur’an’ı örnek alıp, onun haline bürünmeye çalışarak kendini temizleyebilir. Yoksa o güzel sözleri oradan alır, neuzübillah İblis gibi ortaya çıkar. İblis herşeyi biliyordu ama o bilgiyle insanlara tuzak kurdu. Hakk’a baş kesmedi dünyamızda Lanetullah oldu.
  Allah hepimizi iyi kullarından saysın, doğruluktan ayırmasın, hatalardan korusun, bütün güzel hizmetlerin fatihi yapsın. İnsan güzelliğe zor, çirkinliğe çabuk ulaşır, birdenbire küfüre düşebilir ama küfürlerden arınmak için zaman ister. Toplumda güzel bir kişi sıfatını alan hem huzurlu yaşar, hem de kendini topluma kazandırır.
  Bütün amacımız Hazreti Muhammed’i, Hazreti Mevlana’yı güzel tahsil etmek, Yaratandan ötürü bütün topluma sevgi ile bakmak, sevgiden söz etmektir. Böyle davranırsak Allah katında iyi bir yere sahip oluruz. Sadece bir anlık değil, her an temiz düşüncelerde olmalıyız. Aşık, her an maşuku ile birliktedir. Madem öyle, ona göre davranmalıyız.
  Bizler, cemaatimizi Ashab-ı Suffe olarak görürüz. Nasıl ki Peygamber Efendimiz, Ashab-ı Suffe’sinin kendisine gösterdiği sevgiye karşılık onlara hakiki yüzüyle çıkmıştır; bizler de burada cemaatimize aynı şekilde çıkmaya memuruz.
  İki cihanın hakimi olan Kamil İnsan’ın bizi sevk ve idare edebilmesi için, bizim ona nedensiz, niçinsiz bir teslimiyetle tabi olmamız şarttır. Asıl tasavvuf, asıl manevi ve ilahi bilgi, bu teslimiyettir. İnsanı, bu bilgiden başka kurtaracak hiçbir şey yoktur.
  Allah’ın bizden istediği, sadece sevgidir. Allah’a giden yegane yol budur. Sevginin tabi neticesi de itaattir. Biz O’nu sever ve dinlersek, O da bizi kendine alır. İnsan sevdiğini omzuna alıyor da yine yorulmuyor.

About Author

Mevlanarumi.org

Administrator of mevlanarumi.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.