1001 HADİS IŞIĞINDA – 60

“Bana bir elçi gönderdiğiniz vakit, yüzü ve ismi güzel olanları seçiniz.”

  • Hüdavendigar Mevlana buyurur, der ki: “Kendime bakayım kendime çeki düzen vereyim. Bakalım, ona layık mıyım, değil miyim? O güzeldir, güzelliği sever. Taze bir delikanlı, kart bir ihtiyarı nasıl seçer? Temizler, kimlerindir? Temizlerin. Şu meydandadır: Güzel, güzeli sever, güzeli ister. Şunu bil ki güzel, güzeli cezbeder. “Temizler, temizler içindir” ayetini oku! Alemde her şey, bir şeyi cezbeder. Sıcak sıcağı çeker, soğuk soğuğu. Aslı olmayan, aslı olmayanları çekmektedir, bakiler de bakilerden sarhoş olmakta. Cehennem ehli olanlar, cehennem ehli olanları cezbeder. Nura mensup olanlar, ancak nura mensup olanları ister. Güzel ve iyi suret, bil ki kötü huyla beraber olunca bir kalp akçaya bile değmez! Bil ki zahiri suret yok olur, fakat mana alemi ebedidir, kalır.”
    Allah, “İnsan benim elçimdir. Ben, insanı benden söz etsin diye yarattım. Beni yad etsin, benim güzelliklerimi anlatsın diye diledim ve ondan sonra o ben olsun” der.
    Hüdavendigar Mevlana da, “Bu kadar Allah dediniz, daha mı Allah’laşamadınız?” der. Onun bu seslenişi şu manaya gelir: Mademki ‘Muhammedi’siniz; O, ne kadar yüce bir varlık, ne kadar büyük bir bilgiye sahip, her zerresinden akıl fışkırır… O’nun şimdi bir Hüsna ismi var; ‘Allah’… O’nun örtüsüdür o. Şimdi bu kadar Allah diyorsunuz, daha mı Allah’laşamıyorsunuz? Daha mı ‘Muhammedi’leşmiyorsunuz? O’nun ahlakı ile daha mı ahlaklanmıyorsunuz? O’nun güzelliklerine kendinizi daha mı vakfetmiyorsunuz? Hani O’na karşı sonsuz sevgimiz var diyordunuz?..
    Yaratılış sulbünden temiz ve güzel doğan kişinin önüne ayna koymak gerektir. Güzel yüz aynaya aşıktır. Güzel yüz, aynaya aşık olduğu gibi cana cila, kalblere de temizlik verir. Şu halde Sübhan’ın huzurunda gönlünüzü koruyun ki sonra kötü düşünceden utanmayasınız. Çünkü O; halis sütün içindeki siyah kıl gibi bütün gizli şeyleri, düşünceleri arayıp tarar… her şeyi görür. Suretten geçip gönlünü arıtan kişi, gayb suretlerine ayna olur. Şüphe yok, sırrımızı anlar; çünkü mümin, müminin aynasıdır. Nakdimizi mehenge vurunca derhal yakini şüpheden ayırt eder. Canı, nakitlerin mehengi olunca elbette ayarı sağlam olanı da görür, kalp olanı da.
    Hüdavendigar Mevlana yine çok arifane bir dil sarfeder ve der ki: “Hal, güzel bir gelinin cilvesidir; makam ise o gelinle halvet olup vuslatına erişmektir. Gelinin cilvesini Padişah da görür, başkaları da.

About Author

Mevlanarumi.org

Administrator of mevlanarumi.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.