1001 HADİS IŞIĞINDA – 74

“Güzel hallerden memnun ve mutlu, insana mahsus hata ve kötülüklerden korkan ve sakınan olursan müminsin. Bil ki, bu hal imanın alametlerindendir.”

İman, herşeyin üstündedir, herşeyin üstünde… Bizim iman bakımından rehberimiz Hazreti Ali’dir. Hazreti Ali bizlere şöyle seslenir: “Ben görmediğim Allah’a ne inanırım, ne iman ederim.” Hazreti Ali Efendimiz bu sözüyle ne demek istemiştir? Hazreti Muhammed Efendimizin her sözüne inandım, Allah’ın nurunu O’nun cemalinde gördüm ve O’na iman ettim, demek istemiştir. Hazreti Ali Efendimiz, Resulallah’a sıdk-ı bütün bir imanla bağlandığı için savaşlarda hep kendini ön saflara atmıştır ve her zaman da başarılı olmuştur.

En büyük derviş İmam Ali Efendimizdir. Dervişin başı kesiktir; hep secdededir. Onda olan bütün varlık, iman ettiği yerdir. Derviş olmak kolay değildir. Ama mürid olunur… Müridin manası yolu seven demektir. Fakat mürşidin karşısına bir derviş çıktı mı, mürşid oraya soyunur. Derviş, kulağını mürşidin sohbetinden çekmez, gözlerini onun cemalinden çekmez. ‘Arif’ sıfatı, dervişlerin sıfatıdır.

Eğer bir kişi iman ettiği yerin haline bürünürse, ancak o zaman o kişide tekamül başlar. Her insan kendi derecesine göre iyilik ve kötülük taşır. Bunların ikisi de davranışlarında, sözlerinde, niyetinde veya düşüncelerinde yansıma yapar. Bu yolda ancak tam bir iman ve istekle çaba gösterilirse, nefsin bizi çektiği dünya heveslerine ve kötü huylara karşı koymak mümkün olur. İmanı kuvvetli olan kişiler herkese ve her şeye tarafsız, saf bir bakışla bakarlar; gerçekleri çok net görürler. Kararlarında isabetli ve istikrarlıdırlar. Allah onları hakikat nuru ile aydınlatır.

Allah’a hiç güçlük yoktur. Yeter ki sende iman olsun, inanç olsun, sevgi olsun. Yetmiş iki dilden konuşan O’dur. Hüdavendigar Mevlana buyurur, der ki: “Ey Tanrı Kitabının nüshası insanoğlu! Sen kainatı yaratan Hakk’ın güzelliğinin bir aynasısın. Her şey sensin. Alemde ne varsa senden dışarı değil. Her ne ararsan, onu kendinden iste, kendinde ara…”

İnsan aradığı ‘Kudret Sahibi’ni kendinde bulmalıdır. Biz bir aynayız. Eğer yolcu Mürşid-i Kamil’ine imanla, inançla, sevgiyle bakar ve tam teslimiyet içinde olursa, gün gelir Hakk’ın güzellikleri onda tecellisini gösterir. Allah, bizleri sevgi için, sevmek için yaratmıştır. Allah’ın en büyük mucizesi, sizlersiniz…

About Author

Mevlanarumi.org

Administrator of mevlanarumi.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.