Bugünkü ve bugünden sonraki yazılarımda sizlere, iki cihan serveri, kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin hadislerinin manalarını dile getirmeye çalışacağım. Her zaman söylediğim gibi, Hazreti Muhammed Efendimiz, sadece Müslüman olanlara deği

Read More

Hadis-i Şerif: “Unutmak, ilmin afeti olduğu gibi, ehil olmayanlara da, ilim sunmak, o ilmin yitirilmesine sebeptir.” Bu gibi kişilerin cahil kalmaları, ilim ile bezenmelerinden daha hayırlıdır. Zira, cahil kişinin elinde ilim iki ucu keskin kılıca benz

Read More

“Kul gibi yerim, kul gibi otururum.” Peygamber Efendimizin, bu sözleriyle bizlere anlatmak istediği, kendisinin toplum içinde veya değilken bile, kibirli bir duruş ve ulu bir tavır içinde olmaktan sakındığıdır. Hatta kendisini öyles

Read More

“Münafıklığın alameti üçtür. Münafık, çıkarına göre konuşur ve amel eder. Münafık, verdiği sözü tutmaz. Münafık, emanete hiyanette bulunur.” İnsan olmanın en önemli şartlarından ikisi doğru ve ahlaklı olmak, Hakk’ın

Read More