1001 HADİS IŞIĞINDA – 77

“Benden size, bir hadis söylendiği vakit, kalbleriniz onunla nurlanır, tabiatınızdaki kabalık ve sertlik yumuşar ve onu kendinize yakın görürseniz, ben o hadise, sizden daha ziyade yakınım; eğer size bildirilen hadisten kalblerinizde b


1001 HADİS IŞIĞINDA – 75

“Kim başkası hakkında kötü bir zanda bulunursa, aslında o zan kendisine aittir.” Bir insan putlarını kırmadıktan sonra hakiki kimliğine ulaşamaz. İnsanı bütün güzelliklerden uzak eden küçük aklıdır. Böyle bir kişi kendi ak


1001 HADİS IŞIĞINDA – 74

“Güzel hallerden memnun ve mutlu, insana mahsus hata ve kötülüklerden korkan ve sakınan olursan müminsin. Bil ki, bu hal imanın alametlerindendir.” İman, herşeyin üstündedir, herşeyin üstünde… Bizim iman bakımından rehberimi


1001 HADİS IŞIĞINDA – 73

“Sende bulunan bir şeyle sana sövene karşı, sen onda varlığını bildiğin bir ayıb ile söverek karşılık verme. Zira sen sükut edersen, bu davranışının faydası sana ve onun davranışının zararı kendisine aittir.” Hüdavendiga


1001 HADİS IŞIĞINDA – 72

“Biriniz, şu alemde bir sebep yüzünden rızıklanırsanız, onu terk etmeyiniz; ta ki rengi bozuluncaya kadar.” Şöyle bir deyiş vardır: Duvara güvenirsin, gün gelir duvar yıkılır. Birisine güvenirsin, gün gelir ölür. Ama Allah’a


1001 HADİS IŞIĞINDA – 71

“Birisi, size bir şey söylediğinde, kimseye söylememeniz için tenbihte bulunmasa dahi, o söz işitene emanettir.” Hüdavendigar Mevlana buyurur, der ki: “Duymadın mı, ‘Dünya ancak bir oyundan ibarettir’ denmiştir. Sense oyuna dald


1001 HADİS IŞIĞINDA – 70

“Beşeriyete mahsus hatalar, gizli olarak yapıldığı ve gizli kaldığı takdirde, hatanın sahibi ve sahiplerinden başkasına zarar vermez. Lakin hatalar aşikar olur ve bu hale memur olanlar tarafından göz yumulursa, zararı umumi olur.”


1001 HADİS IŞIĞINDA – 69

“Vicdanını rahatsız eden şeyi yapmayarak terk et.” Bulunduğumuz toplumda huzur ve emniyet içerisinde yaşayabilmek için, aklımızı ve vicdanımızı doğru şekilde kullanmamız gereklidir. Güzel ahlaklı bir insan, vicdanını rahatsı


1001 HADİS IŞIĞINDA – 68

“Müslümanlar, birbirleriyle buluştukları vakit, musafaha ile her biri diğerinin hatırını sorar ve Allah’a hamd ederek, her biri diğeri hakkında istiğfar ederse, Cenab-ı Hakk ikisine birden mağfiret eder.” Bir gün, Hazreti Mevlana


1001 HADİS IŞIĞINDA – 67

“Bir fenalık ettinse, arkasından bir iyilik yapmaya çalış.”   Hüdavendigar Mevlana buyurur, der ki: “Bilirsin ki Allah, her şeyi bilir… her şeye, ona layık olan ilacı verir. Ne vakit bir eğrilik ettin, ne zaman bir köt