Peygamberimiz buyurmuştur ki: ‘Mümin kopuza benzer!’

Hazreti Muhammed, “Mümin yücedir” buyurdu, çünkü onda dosdoğru ayırdediş kabiliyeti vardır. O, tertemiz kişi, anlayışlıdır, ayırdedendir; görünüşe aldırış etmez. Birinin görünüşü Ay gibi güzel olsa, bütün hünerleri bilse, huyu-huşu tatlı, hoş, içi-dışı incir gibi tüm tad olsa, bil ki bu, mümine deri gibi görünür, o görüntülere kapılıp da nerden yoldan kalacak o? O, bütün bunlardan geçer de gönüle bakar; gece gündüz o yola koyulur, bakışı, görüşü boyuna Allah nuruyladır; Ledün bilgisinden de haberdardır. Kim akıllıysa, irade sahibiyse, onun katında cismin değeri yoktur. Tertemiz aklı, bilgi ister; gönlü, görünüşe aldırış bile etmez. Anlamı olmayan suret, ışığı sönüveren şimşeğe benzer. Ne mutlu o kişiye ki bize dost oldu; burnuna bu gülden bir kokudur erişti.

“Doğru haberi, Hazreti Peygamber’in sözünden duy! Mümin, yani Allah’a inanan kişi hakkında Peygamberimiz buyurmuştur ki: ‘Mümin kopuza benzer!’
O peygamber en büyük mana padişahıdır. İşte o geldi. O ne güzel padişahtır. O ne güzel görüşlüdür. Onun teşrifi, onun gelişi ile dünya misk kokusu ile, anber kokusu ile doldu.
Mademki mümin feryad edip ağlamada bir kopuzdur, kopuz birisi kendisine mızrap vurmadıkça feryad eder mi, ağlar mı?
Büyükler büyüğü ferah geldi. Eksilmeyen, her an devam eden kerem geldi. Ayların ayı geldi.
Kopuz, kendisine mızrap vurulmasını huy edinmiştir. Mızrap yemedikçe yerinde duramaz. Bu yüzden kendisine mızrap vurarak çalsın diye çalgıcının ayaklarına yüzünü sürer, başını kor, yalvarır.
Ruh da, dünya da, dünyanın süsleri de, yeşillikleri de, kırmızılıkları da, Hakk’ın mana şarabından mest olmuşlardır.
Sen de sus, mahrem ol da her an Rabbani mecliste can şarabını ağızsız, dudaksız ve kadehsiz olarak gizlice iç, iç!”

HÜDAVENDİGAR MEVLANA

About Author

Mevlanarumi.org

Administrator of mevlanarumi.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.