Ulu Arif Çelebi Rıfailerle Ayinde

Ulu Arif Efendi Hazretleri, selam olsun üzerine, hayattayken bir Rufai şeyhiyle birleşiyorlar, birbirlerini sevip sayıyorlar, beraber meydan açıyorlar. Misal olarak Rufailer kıyam zikrine geliyor, Ulu Arif de semazenleri kıyam zikrinin ortas


Benim Dinim Ahlaktır

Efendi! Bilmiş ol ki edeb, insanın bedenindeki ruhtur. Efendi! Edeb, hak erinin göz ve gönlünün nurudur. Eğer şeytanın başını ezmek dilersen, gözünü aç ve gör, şeytanın katili edebtir. İnsanoğlunda edeb bulunmazsa o insan değild


Hz. Ali’nin Müslüman Oluşu

Birisi her gece Allah der durur, bu zikrinden ağzı tatlılaşır, zevk alırdı. Şeytan “Ey çok söz söyleyen, bunca Allah demene karşılık onun Lebbeyk demesi nerde? Tanrı tahtından bir cevap gelmiyor. Böyle utanmadan, sıkılmadan ne va


Çalışmayla Aşık Olunmaz

Sultan Veled Hz. İbtidaname adlı eserinde şöyle söyler: “Aşk insana kendiliğinden gelir, çalışmakla elde edilmez.” Çok yerinde bir söz söylemiş Sultan Veled Hazretleri. Aşk çalışmakla elde edilmez. Aşk gözlerden doğar. Bir to


Öküzün Çayırı

Hep çayırı düşünmüş, parayı, ekmeği, bunlara vermiş aklını. İşte buna da cevap veriyor Mevlana.. Öküzün biri diyor 30 senedir bir çayırda otluyor. Çayırın menzili biraz kısaymış, akşama kadar bütün çayırı otlarmış, a


Allah Çalışkanları Sever

“Ey güzel toprak, mademki dış yüzün iç yüzünle savaşta, çekişte… Kim kendisiyle savaşa girişirse nihayet hakikati, bulur, rengin, kokunun ( görünüşün ) düşmanı olur. Karanlığı nuruyla muharebeye girişenin can güneşi


Bugün Sana Allahlık Verilse

Aşk öyle bir ateştir ki, alevlenince sevgiliden başka ne varsa hepsini yakar. “Lâ” kılıcı aşk-ı Hak’tan gayrısını keser, silip süpürür. Bir bak da “Lâ”(yok)dan sonra ne kaldı? Ancak “illallah”(sadece Allah), hepsi gitt


Bir Mürşid Müridini Bu Kadar Severse

Şimdi o kadar çok seviyor Hüsameddin’i, akıl tarif edecek bir şekilde değil. Hüsameddin Çelebi’nin hanımı hastalandı, izin istedi Mevlana’dan, gitsin hanımına baksın, Mevlana izin verdi. Kış ayındalar. Şimdi Mevlana Hüsameddi


Çalış Her Zerren O Olsun

İnsan 4 ana sırrın sahibidir. 4 ana sırrın sahibi. 1. Ana sır bizde hava. Alıp veriyoruz, nefes . Ana sır hararet, o da güneşten bir parça. 3. Ana sır su, insanın vücudunda dörtte üç su vardır, su. O da denizden bir parça. 4.sü de


Her Şey Seni Zikrediyor!

La ilahe illallah. La ilahe illallah. Cihan boştur, ancak sen varsın. Peki kimi zikrediyorlar? İnsanı! İnsanlar hizmet edip onları ekmese, sulayıp bakmasaydı onlar büyüyüp boy verir miydi? Renklerini gösterip kokularını sunabilirler miy