Ariflerin Sırrına Ermek

Hazreti Mevlana Hanefi, Hüsameddin Çelebi Şafi mezhebindendi. Bir gün Hüsameddin Çelebi ustasına daha yakın olmaları için mezheplerini değiştirmelerini teklif etti…