Nur Toprağa Girmez

Eski İstanbul’da peçesinin altından nur fışkıran kadın ve aşkın peşine düşmüş bir derviş.


Mevlânâ’nın İbn-i Arabi İle Karşılaşması

Ibn-i Arabi Sultan Ulema’yla Şam’da karşılaştığında Mevlana 10 yaşındadır, ve Ibni Arabi ondaki gücü, okyanusların nasıl nehirleri gölleri peşinde sürüklediğini görür.


Ehli İman Sahibi Korku Yaşamaz

İnsanda, vücudunda varlığını gösteren bütün korkular imandan değildir, nefsten gelir.


Keşiş, Mevlânâ ve Nehir

Mevlana’nın sayısız kerametleri vardır, bir tanesini de bir Hristiyan Keşişi kendisine biat ettirmek için göstermiştir.


Ruhlar Üç Çeşittir.

Secde eden ruhlar isyan eden ruhlar – Gayb Alemi Sultan Ulema’nın arkadaşının cenazesini kılmasına neden izin vermedi? Hazreti Mevlana yanına defnedildiğinde Sultan Ulema’nın tabutu nasıl kıyamda durdu?


Aşkı Tadan Yalnız Değildir.

Dünya sohbetlerinden bunalmış bir şeyh riyazata çekilir. İki ay sonra bir müridi onu ziyaret edip, artık dergaha niye uğramadığını, niye kendini böyle yalnızlığa mahkum ettiğini sorar.


Ebu Turab – Toprağın Efendisi

Hz. Ali: “Sen bir sübyandan (sabiden) rızık arayarak rabbine sırtını çevirmişsin. Bu çocuğu ağlattın,” dedi…


Ruh Nasıl Temizlenir?

A aşağılık dünya ayrılığına sabredemeyen dost, Tanrı ayrılığına nasıl dayanabiliyorsun, nasıl? Şu kara sudan ayrılamıyorsun da, Tanrı kaynağının hasretine nasıl dayanabiliyorsun? Bu kara suyu içmedikçe pek esenleşemiyorsun,


Hz. Ali İle Miskin

Duanın arkasında yatan sır: Aşk. Hazreti Ali’den bir iman ve gönül dersi.