Bir Mürşid Müridini Bu Kadar Severse

Şimdi o kadar çok seviyor Hüsameddin’i, akıl tarif edecek bir şekilde değil. Hüsameddin Çelebi’nin hanımı hastalandı, izin istedi Mevlana’dan, gitsin hanımına baksın, Mevlana izin verdi. Kış ayındalar. Şimdi Mevlana Hüsameddi


Ariflerin Sırrına Ermek

Hazreti Mevlana Hanefi, Hüsameddin Çelebi Şafi mezhebindendi. Bir gün Hüsameddin Çelebi ustasına daha yakın olmaları için mezheplerini değiştirmelerini teklif etti…