Keşiş, Mevlânâ ve Nehir

Mevlana’nın sayısız kerametleri vardır, bir tanesini de bir Hristiyan Keşişi kendisine biat ettirmek için göstermiştir.