Bir Mürşid Müridini Bu Kadar Severse

Şimdi o kadar çok seviyor Hüsameddin’i, akıl tarif edecek bir şekilde değil. Hüsameddin Çelebi’nin hanımı hastalandı, izin istedi Mevlana’dan, gitsin hanımına baksın, Mevlana izin verdi. Kış ayındalar. Şimdi Mevlana Hüsameddi


Mevlânâ’nın İbn-i Arabi İle Karşılaşması

Ibn-i Arabi Sultan Ulema’yla Şam’da karşılaştığında Mevlana 10 yaşındadır, ve Ibni Arabi ondaki gücü, okyanusların nasıl nehirleri gölleri peşinde sürüklediğini görür.


Keşiş, Mevlânâ ve Nehir

Mevlana’nın sayısız kerametleri vardır, bir tanesini de bir Hristiyan Keşişi kendisine biat ettirmek için göstermiştir.


Ruhlar Üç Çeşittir.

Secde eden ruhlar isyan eden ruhlar – Gayb Alemi Sultan Ulema’nın arkadaşının cenazesini kılmasına neden izin vermedi? Hazreti Mevlana yanına defnedildiğinde Sultan Ulema’nın tabutu nasıl kıyamda durdu?


Ruh Nasıl Temizlenir?

A aşağılık dünya ayrılığına sabredemeyen dost, Tanrı ayrılığına nasıl dayanabiliyorsun, nasıl? Şu kara sudan ayrılamıyorsun da, Tanrı kaynağının hasretine nasıl dayanabiliyorsun? Bu kara suyu içmedikçe pek esenleşemiyorsun,


72 Milletle Beraber

Hazreti Mevlana’dan birlik ve teklik mesajı. – Bir Tevhid hikayesi.


Kalenin Yıkılışı – Ümmi Sinan Hazretleri

Ümmi Sinan Hazretleri ile Mevlevi Dervişinin İlahi Dostluğu – İlmi olarak cahil görülen Ümmi Sinan’ın derin ledun kimliği ve ondan şüphelenen Seyyid Seyfullah’a mana göstermesi.


Ağlayan Peygamberler Gülen Peygamberler

Gönül vermek – Zahiri dünyaya peygamberlerin bakışı — – İnsan yok, insan sıfatında hayvan çok. Hazreti Yahya


Kader Tembelin İşi

Kader sözü tembelin işidir, oradan teselli bulur. İnsanlar korkunca Azrail isminin değiştirilmesi.