Bir Mürşid Müridini Bu Kadar Severse

Şimdi o kadar çok seviyor Hüsameddin’i, akıl tarif edecek bir şekilde değil. Hüsameddin Çelebi’nin hanımı hastalandı, izin istedi Mevlana’dan, gitsin hanımına baksın, Mevlana izin verdi. Kış ayındalar. Şimdi Mevlana Hüsameddi