Bugün Sana Allahlık Verilse

Aşk öyle bir ateştir ki, alevlenince sevgiliden başka ne varsa hepsini yakar. “Lâ” kılıcı aşk-ı Hak’tan gayrısını keser, silip süpürür. Bir bak da “Lâ”(yok)dan sonra ne kaldı? Ancak “illallah”(sadece Allah), hepsi gitti yok oldu. Ey ikiliği, eşliği, ortaklığı yakıp yandıran büyük aşk; şâd ol, yaşa! Hakikatte önce gelenler de, sonra gelenler de O’nun yarattıkları olmak bakımından hep O idi. Ancak şaşı göz biri iki görür…
Hazreti Mevlânâ, Mesnevî, c.V s.588

Sermons List

About Author

Mevlanarumi.org

Administrator of mevlanarumi.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.