1001 HADİS IŞIĞINDA – 26

“İki çeşit insana, Cenab-ı Hakk kıyamet gününde, lütuf ve rahmet nazarı ile bakmaz. Birincisi, yakın akrabalarıyla alakalarını kesip, onları arayıp sormayarak ve ihtiyaçları olup olmadığını düşünmeyerek ve yardım etmeyerek