1001 HADİS IŞIĞINDA – 18

“Bilir misiniz, ‘adhü’ ne kadar kötü bir şeydir? Adhü, insanların veya iki kişinin beyinlerini fesada bulaştırmak için, birinden diğerine söz getirip götürmek, yani laf taşımaktır.” Bakın Cenab-ı Pir, fesad kişiler hakkın


Hakk ile Hakk Olmak

Bir insanın kimliğine ulaşması için aşka düşmesi lazım. Bir insan aşka düşmedi mi, akılda kaldı mı, ona ne şekilde anlatılırsa anlatılsın fayda vermez. Oysa insan aşka düştüğü zaman aklını bir tarafa bırakır. Onun artık