Erdemli olabilen insanın lisanı Allah’ın lisanıdır.

Hazreti Şems-i Tebrizi şöyle der: “Hiçbir menfaat beklemeden, Yaratıcı’yı en güzel şekilde, sevenlerine tanıtanların gideceği yer, beka alemidir. Bizden sonra bu alemde kim Hakk’ı giyerse, onda nöbetimizi tutup onunla baki kalır