1001 HADİS IŞIĞINDA – 58

“Birisi sana güvendi ise, onu koru, öldürme.” Tasavvufta cihad nefsinedir, insan öldürmek değildir. Bütün mesele nefsle uğraşmak, nefse galip gelmektir, tasavvuf buna yönelmiştir. Muhammediye’nin cihadı, nefsinedir. Eğer Hazreti M