1001 HADİS IŞIĞINDA – 27

“İki, birden ve üç, ikiden ve dört, üçten hayırlıdır. Daima insanlarla cem olunuz. Zira, Cenab-ı Hakk, ümmetimi Hüda’dan başka bir kelime üzerinde cem ettirmez.” Hüdavendigar Mevlana, buyurur, der ki: “Kurtların, köpeklerin c