1001 HADİS IŞIĞINDA – 72

“Biriniz, şu alemde bir sebep yüzünden rızıklanırsanız, onu terk etmeyiniz; ta ki rengi bozuluncaya kadar.” Şöyle bir deyiş vardır: Duvara güvenirsin, gün gelir duvar yıkılır. Birisine güvenirsin, gün gelir ölür. Ama Allah’a


Sus! Sus! Biz hem ‘O’yuz, hem ‘Bu’yuz…”

Tanrı’ya karşı sanısı daha güzel olanın makamı daha yücedir. Yani “Ben kulumun sanısı katındayım. Kulumun sanısı neredeyse oradayım. Beni nasıl sanırsa O’yum ben. Her kulumun bir çeşit düşüncesi, bir çeşit hayali vardı