1001 HADİS IŞIĞINDA – 77

“Benden size, bir hadis söylendiği vakit, kalbleriniz onunla nurlanır, tabiatınızdaki kabalık ve sertlik yumuşar ve onu kendinize yakın görürseniz, ben o hadise, sizden daha ziyade yakınım; eğer size bildirilen hadisten kalblerinizde b


1001 HADİS IŞIĞINDA – 62

“Bir toplulukta, ulviyet ve keremle maruf birisi, size geldiği vakit, ona ikramda bulununuz.” En büyük kerem sahibi yüce Allah’tır. Hazreti Ali Efendimizin, bir diğer ismi Keremullahu Veche, yani O, Allah’ın bütün kerametlerine sahip