1001 HADİS IŞIĞINDA – 77

“Benden size, bir hadis söylendiği vakit, kalbleriniz onunla nurlanır, tabiatınızdaki kabalık ve sertlik yumuşar ve onu kendinize yakın görürseniz, ben o hadise, sizden daha ziyade yakınım; eğer size bildirilen hadisten kalblerinizde b


1001 HADİS IŞIĞINDA – 60

“Bana bir elçi gönderdiğiniz vakit, yüzü ve ismi güzel olanları seçiniz.” Hüdavendigar Mevlana buyurur, der ki: “Kendime bakayım kendime çeki düzen vereyim. Bakalım, ona layık mıyım, değil miyim? O güzeldir, güzelliği sever.


1001 HADİS IŞIĞINDA – 59

  “İyilik görmek ümidinde iseniz, onu güzel yüzlülerde arayınız.” Hazreti Muhammed’in sadece dışına bakılırsa, bir yere varılmaz, O’nun dış kısmı bizler gibi görünür. Ama O’nun içi, yani hakiki yüzü, nur ala nur


1001 HADİS IŞIĞINDA – 57

  “Allah’a dua ediniz ve yakinen biliniz ki, O’na yönelmemiş ve O’ndan gafil olan bir kalbin yapacağı dua, Allah katında kabul edilmez.” Dua, münacat demektir. Eğer bir kişinin zihni ve kalbi bütün dünya muhabbetlerinden ar


1001 HADİS IŞIĞINDA – 56

“Cenab-ı Hakk, benim tabiatımı insani adabın kemali ile güzelleştirdi ve zinetlendirdi.” Cenab-ı Allah, Hazreti Muhammed Efendimizin bedeninde bütün güzelliklerini dile getirmiş ve Hazreti Muhammed içindeki Rabb’inin dışına hiç


1001 HADİS IŞIĞINDA – 55

“Seni emin bilerek sana verilen emaneti eda et. Sana hiyanet eden olsa dahi sen ona hiyanet etme.” Bizim iman ettiğimiz yer Hazreti Muhammed’dir. Hazreti Muhammed’in her sözüne inandık. O, henüz peygamber değilken bile her sözü doğru


1001 HADİS IŞIĞINDA – 53

“Kardeşleriniz size hadim olanlardır. Cenab-ı Hakk, onları size nimet olarak vermiştir. Çünkü kardeş, yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir; kendisinin hakkından gelemeyeceği işi size teklif etmez, ederse de kendisi yardımcınız


1001 HADİS IŞIĞINDA – 52

“Temiz bir gönülle yapılan bir amel, az da olsa, kafidir.” Ancak nefsini tamamıyla temizleyen bir insan, “Her şey Allah’tan” diyebilir. Böyle olan insanlar, iradelerini Allah’a teslim etmişlerdir. İradesini Allah’a teslim eden b


1001 HADİS IŞIĞINDA – 51

“Saf ve temiz bir niyetle yapılmayan amellerin Allah’ın kabulgahında yeri yoktur.” Hüdavendigar Mevlana buyurur, der ki: “Aşk bir çok hizmetlerle, çabalarla ispat edilse dahi aşığın bütün bu hallerin üstünde yapması gereken ha


1001 HADİS IŞIĞINDA – 50

“Helak olmak emrinde, ümmetim için korkulan musibetlerin en dehşetlisi, çok yemek sebebiyle midelerinin büyümesi ve böylece tembellik ve uykunun devamı ve yakinden uzaklaşma meydana gelmesidir.” Cenab-ı Mevlana, bizlere şöyle bir dil