1001 HADİS IŞIĞINDA – 49

“Emirin ve umuma mahsus işlerime memur olanların hediye almaları, kazançların en kötüsü olmasının yanı sıra haram olduğu gibi, rüşvet kabul etmeleri dahi küfürdür.” Yavuz Sultan Selim, vasiyetinde, Hakk’a yürüdükten sonra,


1001 HADİS IŞIĞINDA – 19

“Allah’ın haram kıldığı şeylerden sakın ki, kemal derecesine yükselmiş olasın. Allah’ın taksimine yani elinde bulunan şeye razı ol ki, kanaat ikliminin sultanı olasın. Komşuna iyilik et ki, mümin olasın ve sende olmasını arz