1001 HADİS IŞIĞINDA – 74

“Güzel hallerden memnun ve mutlu, insana mahsus hata ve kötülüklerden korkan ve sakınan olursan müminsin. Bil ki, bu hal imanın alametlerindendir.” İman, herşeyin üstündedir, herşeyin üstünde… Bizim iman bakımından rehberimi


1001 HADİS IŞIĞINDA – 54

“Ümmet ve ashabımdan birisi, Müslümanlar arasında hakim olması gereken önemli bir iş ile meşgul olduğu sırada, dargın veya hiddetli ise, hüküm vermekten kaçınsın.” İradelerini Allah’a teslim eden insanlar herhangi bir taraftan


1001 HADİS IŞIĞINDA – 25

“Müminin bakışına dikkat ediniz. Zira, mümin nuri ilahi ile baktığından, onun görüşünden hiçbir şey gizlenemez.” Allah’ın esmalarından biri de ‘Mümin’dir. Asıl olan esmadan hüsnaya varmaktır. Hakikatte ‘Allah’ ismi k