1001 HADİS IŞIĞINDA – 77

“Benden size, bir hadis söylendiği vakit, kalbleriniz onunla nurlanır, tabiatınızdaki kabalık ve sertlik yumuşar ve onu kendinize yakın görürseniz, ben o hadise, sizden daha ziyade yakınım; eğer size bildirilen hadisten kalblerinizde b


1001 HADİS IŞIĞINDA – 57

  “Allah’a dua ediniz ve yakinen biliniz ki, O’na yönelmemiş ve O’ndan gafil olan bir kalbin yapacağı dua, Allah katında kabul edilmez.” Dua, münacat demektir. Eğer bir kişinin zihni ve kalbi bütün dünya muhabbetlerinden ar


1001 HADİS IŞIĞINDA – 56

“Cenab-ı Hakk, benim tabiatımı insani adabın kemali ile güzelleştirdi ve zinetlendirdi.” Cenab-ı Allah, Hazreti Muhammed Efendimizin bedeninde bütün güzelliklerini dile getirmiş ve Hazreti Muhammed içindeki Rabb’inin dışına hiç


1001 HADİS IŞIĞINDA – 55

“Seni emin bilerek sana verilen emaneti eda et. Sana hiyanet eden olsa dahi sen ona hiyanet etme.” Bizim iman ettiğimiz yer Hazreti Muhammed’dir. Hazreti Muhammed’in her sözüne inandık. O, henüz peygamber değilken bile her sözü doğru


1001 HADİS IŞIĞINDA – 25

“Müminin bakışına dikkat ediniz. Zira, mümin nuri ilahi ile baktığından, onun görüşünden hiçbir şey gizlenemez.” Allah’ın esmalarından biri de ‘Mümin’dir. Asıl olan esmadan hüsnaya varmaktır. Hakikatte ‘Allah’ ismi k


1001 HADİS IŞIĞINDA – 01

Bugünkü ve bugünden sonraki yazılarımda sizlere, iki cihan serveri, kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin hadislerinin manalarını dile getirmeye çalışacağım. Her zaman söylediğim gibi, Hazreti Muhammed Efendimiz, sadece Müslüman


Hazreti Muhammed: Bütün aleme rahmet olarak geldim.

Hazreti Muhammed, selam olsun üzerine, kırk yaşlarında nübüvveti giydiği zaman, “Hem Musa ümmetine, hem Davud ümmetine, hem de İsa ümmetine kucak açmaya geldim. Bütün aleme rahmet olarak geldim” dedi, ayırım yapmadı. Hazreti Mevl


Hakk ile Hakk Olmak

Bir insanın kimliğine ulaşması için aşka düşmesi lazım. Bir insan aşka düşmedi mi, akılda kaldı mı, ona ne şekilde anlatılırsa anlatılsın fayda vermez. Oysa insan aşka düştüğü zaman aklını bir tarafa bırakır. Onun artık


Sabırlı Olmak Allah Sıfatlarındandır.

Ne mutlu bu yaşamın getirdiklerini cesaretle, sabırla, hoşgörüyle karşılayana; çalışkan, azimli, merhametli olana; kendini toprağa benzetene. Daima yapıcı, birleyici sözler söyleyene. Bu kişi yaşarken yokluğa bürünmüş, yani öl