İhlas-ı Şerif’in manası çok yücedir ama Allah’a kulluk edersen bu sıfata nail olursun.

Allah’a gösterilecek saygı, yani ibadet nedir? Hüdavendigar Mevlana şöyle buyurur: “İki irfanın, aşığın birbirine baş kesmesidir.” Yani bir birinde Hakk’ı görmesidir. Bu ne mana taşır? Onlar birbirlerini Hakk olarak gördükte