1001 HADİS IŞIĞINDA – 68

“Müslümanlar, birbirleriyle buluştukları vakit, musafaha ile her biri diğerinin hatırını sorar ve Allah’a hamd ederek, her biri diğeri hakkında istiğfar ederse, Cenab-ı Hakk ikisine birden mağfiret eder.” Bir gün, Hazreti Mevlana