1001 HADİS IŞIĞINDA – 30

“Menedilmiş olan, murdar ve kötü günahların kirlerinden sakınınız. Şayet kaza ile herhangi biriniz o korkulu uçuruma düşerseniz, Allah’ın örtücü sıfatına istinaden, o fiilinizi halktan gizlemesi için niyaz ediniz ve Cenab-ı Ha