1001 HADİS IŞIĞINDA – 66

“Cenab-ı Hakk, bir kimsenin hayrını murad ettiği takdirde, onu, insanların ihtiyaçlarının makamı eyler.”   Sizlere şöyle bir hikaye anlatayım: Şems-i Tebriz Hazretlerinin yaşadığı devirde, Konya’nın Kutbu, Hazreti Mevl