1001 HADİS IŞIĞINDA – 25

“Müminin bakışına dikkat ediniz. Zira, mümin nuri ilahi ile baktığından, onun görüşünden hiçbir şey gizlenemez.” Allah’ın esmalarından biri de ‘Mümin’dir. Asıl olan esmadan hüsnaya varmaktır. Hakikatte ‘Allah’ ismi k


Peygamberimiz buyurmuştur ki: ‘Mümin kopuza benzer!’

Hazreti Muhammed, “Mümin yücedir” buyurdu, çünkü onda dosdoğru ayırdediş kabiliyeti vardır. O, tertemiz kişi, anlayışlıdır, ayırdedendir; görünüşe aldırış etmez. Birinin görünüşü Ay gibi güzel olsa, bütün hünerleri