1001 HADİS IŞIĞINDA – 04

“Münafıklığın alameti üçtür. Münafık, çıkarına göre konuşur ve amel eder. Münafık, verdiği sözü tutmaz. Münafık, emanete hiyanette bulunur.” İnsan olmanın en önemli şartlarından ikisi doğru ve ahlaklı olmak, Hakk’ı