1001 HADİS IŞIĞINDA – 67

“Bir fenalık ettinse, arkasından bir iyilik yapmaya çalış.”   Hüdavendigar Mevlana buyurur, der ki: “Bilirsin ki Allah, her şeyi bilir… her şeye, ona layık olan ilacı verir. Ne vakit bir eğrilik ettin, ne zaman bir köt


1001 HADİS IŞIĞINDA – 58

“Birisi sana güvendi ise, onu koru, öldürme.” Tasavvufta cihad nefsinedir, insan öldürmek değildir. Bütün mesele nefsle uğraşmak, nefse galip gelmektir, tasavvuf buna yönelmiştir. Muhammediye’nin cihadı, nefsinedir. Eğer Hazreti M


1001 HADİS IŞIĞINDA – 52

“Temiz bir gönülle yapılan bir amel, az da olsa, kafidir.” Ancak nefsini tamamıyla temizleyen bir insan, “Her şey Allah’tan” diyebilir. Böyle olan insanlar, iradelerini Allah’a teslim etmişlerdir. İradesini Allah’a teslim eden b


1001 HADİS IŞIĞINDA – 43

“Dünyaya tamah edip, dünyayı bolca övenlerin yüzlerine toprak saçınız. Ve onların methettiklerini ağızlarına atınız.” Bu beden bir kafese benzer. Ruhaniyete, yani Hazreti Muhammed’in, Evliyaullah’ın güzelliklerine yönelir, Al


1001 HADİS IŞIĞINDA – 29

“Bir kimsenin, şerin ve aklın caiz kılmasına binaen, dövülmesi icap ederse, döverken bari, onun yüzüne vurmaktan çekininiz.” Cenab-ı Allah, kimsenin kötülüğünü istemez, kimseye ceza vermez. O, bütün kötülüklerden münezzehti


1001 HADİS IŞIĞINDA – 14

“Cebrail Aleyhisselam, bana gelerek dedi ki: Ya Muhammed, istediğin gibi yaşa, sonunda öleceksin. Dilediğini sev, sonunda ayrılacaksın. Arzu ettiğini yap, sonunda sorguya çekileceksin. Bil ki, müminin şerefi, gece ibadet etmesinde; izzeti


1001 HADİS IŞIĞINDA – 11

“Ey ademoğlu! Sana yetecek kadar dünyalığın mevcut olduğu halde, sen hala fazlasını istersin. Ademoğlu, ne aza kanaat edersin, ne de çok ile doyarsın. Ey ademoğlu, vücudunu sıhhatte, bedenini emniyet ve selamette ve günlük nimetini


Tasavvufta cihad nefsinedir, insan öldürmek değildir.

Tasavvufta cihad nefsinedir, insan öldürmek değildir. Bütün mesele nefsle uğraşmak, nefse galip gelmektir, tasavvuf buna yönelmiştir. Muhammediye’nin cihadı, nefsinedir. Eğer Hazreti Muhammed savaş taraftarı olsaydı, Hazreti Mevlana,