1001 HADİS IŞIĞINDA – 25

“Müminin bakışına dikkat ediniz. Zira, mümin nuri ilahi ile baktığından, onun görüşünden hiçbir şey gizlenemez.” Allah’ın esmalarından biri de ‘Mümin’dir. Asıl olan esmadan hüsnaya varmaktır. Hakikatte ‘Allah’ ismi k