1001 HADİS IŞIĞINDA – 53

“Kardeşleriniz size hadim olanlardır. Cenab-ı Hakk, onları size nimet olarak vermiştir. Çünkü kardeş, yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir; kendisinin hakkından gelemeyeceği işi size teklif etmez, ederse de kendisi yardımcınız