1001 HADİS IŞIĞINDA – 49

“Emirin ve umuma mahsus işlerime memur olanların hediye almaları, kazançların en kötüsü olmasının yanı sıra haram olduğu gibi, rüşvet kabul etmeleri dahi küfürdür.” Yavuz Sultan Selim, vasiyetinde, Hakk’a yürüdükten sonra,