1001 HADİS IŞIĞINDA – 40

“Derununda, ikram olunmakta olan yetimin bulunduğu yuva, rahman olan Cenab-ı Allah’ın, en sevdiği evlerdendir.” Kabe, Allah’ın evidir. İşte Şems-i Tebrizi Hazretleri Kabe ile ilgili çok güzel bir dil sarfeder, der ki: “Allah, Kabe


Erdemli olabilen insanın lisanı Allah’ın lisanıdır.

Hazreti Şems-i Tebrizi şöyle der: “Hiçbir menfaat beklemeden, Yaratıcı’yı en güzel şekilde, sevenlerine tanıtanların gideceği yer, beka alemidir. Bizden sonra bu alemde kim Hakk’ı giyerse, onda nöbetimizi tutup onunla baki kalır