1001 HADİS IŞIĞINDA – 5

“Davet edildiğinizde, daveti geri çevirmeyiniz, gidiniz.” Cenab-ı Mevlana, davet hakkında şöyle buyurur: “Allah, velileri alemlere rahmet olmak üzere yeryüzüne getirmiştir. Onlar, halkı Allah’ın haremine davet ederler, Hakk’a da