Bugünkü ve bugünden sonraki yazılarımda sizlere, iki cihan serveri, kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin hadislerinin manalarını dile getirmeye çalışacağım. Her zaman söylediğim gibi, Hazreti Muhammed Efendimiz, sadece Müslüman olanlara deği

Devamı...

Hadis-i Şerif: “Unutmak, ilmin afeti olduğu gibi, ehil olmayanlara da, ilim sunmak, o ilmin yitirilmesine sebeptir.” Bu gibi kişilerin cahil kalmaları, ilim ile bezenmelerinden daha hayırlıdır. Zira, cahil kişinin elinde ilim iki ucu keskin kılıca benz

Devamı...

“Kul gibi yerim, kul gibi otururum.” Peygamber Efendimizin, bu sözleriyle bizlere anlatmak istediği, kendisinin toplum içinde veya değilken bile, kibirli bir duruş ve ulu bir tavır içinde olmaktan sakındığıdır. Hatta kendisini öyles

Devamı...

“Münafıklığın alameti üçtür. Münafık, çıkarına göre konuşur ve amel eder. Münafık, verdiği sözü tutmaz. Münafık, emanete hiyanette bulunur.” İnsan olmanın en önemli şartlarından ikisi doğru ve ahlaklı olmak, Hakk’ın

Devamı...

“Ey ademoğlu! Sana yetecek kadar dünyalığın mevcut olduğu halde, sen hala fazlasını istersin. Ademoğlu, ne aza kanaat edersin, ne de çok ile doyarsın. Ey ademoğlu, vücudunu sıhhatte, bedenini emniyet ve selamette ve günlük nimetini de yanında buluyorsun ya, varsın seni baştan çıkaran ve gaflete düşüren dünyanın başına kıyamet kopsun!” Hüdavendigar Mevlana, kanaat etmek konusunda şöyle buyurur: “Nerde yokluk fazlaysa orası Allah tezgahıdır, Allah işi oradadır. Y

Devamı...